Ξεμπέρδεψε τη λέξη! Άσκηση φωνημικής επίγνωσης για τη δυσαναγνωσία

🕔18/11/2016 14:12

Τα ελλείμματα στη Φωνημική επίγνωση είναι μια συνηθισμένη δυσκολία στα με Δυσλεξία!

Όταν τα παιδιά με δυσλεξία εισάγονται στην εγγράμματη παιδεία πρέπει να ανταποκριθούν στους μηχανισμούς κωδικοποίησης (γραφή) και αποκωδικοποίησης (ανάγνωση) της γλώσσας.

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται και οι ιδιαίτερες δυσκολίες τους. Κατά τη πορεία αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται τα κενά που έχουν στη Φωνημική επίγνωση, δηλαδή στην ικανότητα να αναλύουν και να χειρίζονται τις ελάχιστες μονάδες μιας λέξης που είναι τα φωνήματα (γράμματα). Για αυτό και εμφανίζουν στα γραπτά τους λάθη της φύσης: να παραλείπουν γράμματα, να προσθέτουν γράμματα, να αντικαθιστούν, να αντιμεταθέτουν!

Στα προγράμματα παρέμβασης το έλλειμμα αυτό αντιμετωπίζεται με ασκήσεις που σκοπό έχουν να εγκαταστήσουν αυτή την ικανότητα ανάλυσης η οποία επηρεάζει την ποιότητα ανάγνωσης. Μια τέτοια άσκηση είναι και η: "Ξεμπέρδεψε τη λέξη"!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε το δωρεάν δείγμα της άσκησης εδώ!

Υλικά: λέξεις με κενά, ξυλάκια χειροτεχνίας ή γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόροι

• Γράφουμε λέξεις οι οποίες έχουν το πρώτο και τελευταίο γράμμα και ανάμεσα έχουν κενά τόσα όσα τα γράμματα που λείπουν.

• Κόβουμε τις λέξεις σε κάρτες.
• Γράφουμε τα γράμματα των λέξεων στα ξυλάκια.
• Βάζουμε τη λέξη και τα ξυλάκια μπερδεμένα μπροστά στο παιδί.
• Το παιδί πρέπει να βρει τη λέξη και να βάλει στη σωστή σειρά τα γράμματα.
Κατεβάστε & Εκτυπώστε το δωρεάν δείγμα της άσκησης εδώ!

✺Παράδειγμα εφαρμογής:

Ξεμπέρδεψε τη λέξη. Άσκηση φωνημικής επίγνωσης για τη δυσλεξία
Εφαρμογή της άσκησης σε σχολείο απο τη δασκάλα του παιδιού!

Στην άσκηση του άρθρου εργαστήκαμε με λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα.

Οι επιπλέον κατηγορίες λέξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις της μορφής /-σφ-/
 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα
 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις με τελικό σίγμα
 • δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες λέξεις με /ου/
 • λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα
 • λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα
 • λέξεις με αρχικό φωνήεν
 • λέξεις με: μπ. γκ.γγ, τσ, ντ. τζ
 • λέξεις με τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα
 • λέξεις με: ει, αι, οι
 • λέξεις με συνδυασμούς: αυ/ευ
 • λέξεις με: σμ, σβ, σγ
 • λέξεις με /ια/

Απευθύνεται: σε παιδιά με δυσλεξία και δυσαναγνωσία για ενίσχυση της αυτονομίας των γραμμάτων.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ


ΆσπαΜητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !