ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 25/08 έως 29/09

🕔01/10/2016 20:55

Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 25/08 έως 29/09


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 27

Συνεδρίασε στις 25-08-2016 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.

Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστ. Τμ. Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως - Αντιπρόεδρος
3.
Κιουλάνης Σπυρίδων, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας - μέλος
4.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως - μέλος

Απουσίασε ο συν. Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, όπως επίσης και ο αναπλ. αιρετός συν. Αθανασιάδης Γιάννης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
2.Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελέχους εκπ/σεως
3.Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού κλάδου ΠΕ04.05 για έλεγχο πράξεων του ΠΥΣΔΕ Καβάλας
4.Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες άνευ αποδοχών ως εξής:

Δ.Δ.Ε. Δράμας

α. σε εκπ/κό ΠΕ03, από 01/09/16 έως 31/08/17 για οικογενειακούς λόγους. Η συνάδελφος αιτήθηκε από 01/10/16 έως 30/06/17 αλλά με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία, δεν προέκυψε ανάγκη για μικρότερο χρονικό διάστημα.
β. σε εκπ/κό ΠΕ08, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.
γ. σε εκπ/κό ΠΕ18.40, από 01/09/16 έως 31/08/17 για οικογενειακούς λόγους.
δ. σε εκπ/κό ΠΕ13, από 01/09/16 έως 31/08/17 για οικογενειακούς λόγους.
ε. σε εκπ/κό ΠΕ19, από 01/09/16 έως 31/08/17 για οικογενειακούς λόγους.

Δ.Δ.Ε Έβρου
α. σε εκπ/κό ΠΕ14.01, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους (επιστημονική εξειδίκευση).
β. σε εκπ/κό ΠΕ14.01, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Δ.Δ.Ε. Καβάλας

α. σε εκπ/κό ΠΕ20, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
β. σε εκπ/κό ΠΕ04.01, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους (συνέχιση σπουδών).
γ. σε εκπ/κό ΠΕ07, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους (σπουδές).
δ. σε εκπ/κό ΠΕ19, από 01/09/16 έως 31/08/17 για οικογενειακούς λόγους.
ε. σε εκπ/κό ΠΕ13, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους (σπουδές).

Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

σε εκπ/κό ΠΕ05, από 01/09/16 έως 31/08/17 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Αντιθέτως (ομόφωνα) δεν χορηγήθηκε άδεια άνευ αποδοχών σε συνάδελφο ΠΕ20 της Δ.Δ.Ε Καβάλας διότι δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.

Θέμα 2ο :

Μετά από σχετικές αιτήσεις τους, απαλλάχθηκαν ομόφωνα των καθηκόντων τους οι παρακάτω συνάδελφοι:
α. εκπ/κός ΠΕ09 ως Υ/δντής σχ. μονάδας, Δ.Δ.Ε. Έβρου, για προσωπικούς λόγους.
β. εκπ/κός ΠΕ02 ως Δ/ντής σχ. μονάδας, Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, λόγω μεταθέσεως.

Θέμα 3ο :

Συνάδελφος εκπ/κός ΠΕ04.05 της Δ.Δ.Ε. Καβάλας υπέβαλε αίτηση με την οποία ζητούσε έλεγχο επί συγκεκριμένης αποφάσεως του ΠΥΣΔΕ Καβάλας, διότι θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμη.
Δεν συζητήθηκε το θέμα της αιτήσεως διότι το ΑΠΥΣΔΕ είναι αναρμόδιο να εκδικάζει ενστάσεις για αποφάσεις ΠΥΣΔΕ.

Θέμα 4ο :

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόδοση 2ης ειδικότητας στην παρακάτω συναδέλφισσα:

α. Ζερδελή Σοφία, ΠΕ02, 2η ειδικ.ΤΕ16, Β/θμια Εκπ/ση Ροδόπης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 28

Συνεδρίασε στις 28-09-2016 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ. Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη:


Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Κων/νίδου Ξανθή, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ11 - με έδρα τον Έβρο( στη θέση του κωλυομένου Τζάστα Γεωργίου, Προϊστ. Τμ. Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως)
3.
Κιουλάνης Σπυρίδων, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας - μέλος
4.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως - μέλος

Απουσίασε ο συν. Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, όπως επίσης και ο αναπλ. αιρετός συν. Αθανασιάδης Γιάννης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.Διαθέσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου – αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως που πλεονάζουν
2.Εξέταση αιτήσεως πλεονάζοντος εκπ/κού για απόσπαση εντός της Περιφ. Δ/νσεως
3.Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελέχους εκπ/σεως
4.Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
5.Εξέταση αιτήσεως για διακοπή αδείας άνευ αποδοχών που έχει χορηγηθεί σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως
6.Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
7.Υποβολή προτάσεως για κάλυψη κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων Κ.Π.Ε., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσεως Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως Αν. Μακεδονίας – Θράκης
8.Διατύπωση γνώμης, επί αιτήσεων εκπ/κών ΠΕ73 για μετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις εκπ/κών του κλάδου Θεολόγων στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής, αρμοδιότητας της Δ/νσεως Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

α) Επικυρώθηκαν ( ομόφωνα ) αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ, σχετικά με διαθέσεις συν. εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, ως εξής:

ØΠΥΣΔΕ Έβρου

Συνεδρίαση 16/09:

üΑπόφαση διαθέσεως ενός (1) εκπ/κού ΠΕ19 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου

ØΠΥΣΔΕ Καβάλας

Συνεδρίαση 02/09

üΑπόφαση αυξήσεως ωρών διαθέσεως δύο (2) εκπ/κών ΠΕ07 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού, για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (τροποποίηση αποφάσεως της κοινής συνεδριάσεως ( Ν.4386/16) ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Καβάλας στις02/09/16. ).

ØΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Συνεδρίαση 07/09

üΑπόφαση διαθέσεως μίας (1) εκπ/κού ΠΕ05 στο Εκκλησιαστικό Γ/σιο-ΓΕΛ Ξάνθης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου

ØΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Συνεδρίαση 14/09

üΑπόφαση διαθέσεως μίας (1) εκπ/κού ΠΕ11 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Θέμα 2ο :

Εξετάστηκε η από 05/09 αίτηση της συν. Γούναρη Βασιλικής ΠΕ01 με οργανική θέση στο 7ο Γ/σιο Ξάνθης, με 2η ειδικότητα ΠΕ02, με την οποία ζητεί να αποσπαστεί για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους στο ΠΥΣΔΕ Δράμας. Η συνάδελφος > στην ειδικότητα των ΠΕ01 στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης. Επίσης στον κλάδο των ΠΕ01 διαπιστώνονται > και στο ΠΥΣΔΕ Δράμας. Όμως υπάρχουν κενά στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στην ειδικότητα των ΠΕ02 που είναι η 2η ειδικότητά της.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να διαβιβαστεί η αίτηση της συν. στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, για συζήτηση και σχετική εισήγηση προς το ΑΠΥΣΔΕ.

Θέμα 3ο :

Μετά από σχετική αίτησή του, απαλλάσσεται ομόφωνα των καθηκόντων του ο παρακάτω συνάδελφος:
α. εκπ/κός ΠΕ20 ως Υ/δντής σχ. μονάδας, Δ.Δ.Ε. Καβάλας, για προσωπικούς λόγους

Θέμα 4ο :

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόδοση 2ης ειδικότητας στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Μπαμπατζιάνης Δημήτριος, ΠΕ20, 2η ειδικ. ΠΕ17.04, Β/θμια Εκπ/ση Δράμας
β. Βαχλιώτη Ελένη, ΠΕ18.04, 2η ειδικ. ΤΕ01.29, Β/θμια Εκπ/ση Καβάλας
γ. Μπαρμπούδη Δέσποινα, ΠΕ18.02, 2η ειδικ. ΠΕ18.03, Β/θμια Εκπ/ση Καβάλας
δ. Τσούτσα Σταυρούλα, ΠΕ02, 2η ειδικ. ΠΕ18.02, Β/θμια Εκπ/ση Καβάλας

Θέμα 5ο :

Εγκρίθηκε ομόφωνα μετά από αίτησή του, η διακοπή της αδείας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε σε συν. εκπ/κό ΠΕ19, της Δ.Δ.Ε. Δράμας, λόγω αποσπάσεώς του.

Θέμα 6ο :

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τη σχετική αίτηση, χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια άνευ αποδοχών από 01/09/16 έως 31/08/17 σε συν. εκπ/κό ΠΕ20 της Δ.Δ.Ε Καβάλας για οικογενειακούς λόγους.

Αντιθέτως (ομόφωνα) αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση επί άλλης αιτήσεως συν. εκπ/κού ΠΕ02, της Δ.Δ.Ε. Έβρου, επειδή δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά των λόγων που επικαλείται για τη χορήγηση της αδείας.

Θέμα 7ο :

Μετά από έγγραφο του Υπουργείου δόθηκε η άδεια για να συμπληρωθούν οι κενούμενες θέσεις εκπ/κών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπ/σεως ( ΚΠΕ ), σύμφωνα με την Υπ. απόφαση αρ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011. Η κατάσταση στα ΚΠΕ της Περιφέρειάς μας έχει ως εξής:

ΚΠΕ Μαρωνείας
Η παιδαγωγική ομάδα πρέπει να έχει 5 εκπ/κούς, ο ένας εκ των οποίων είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας. Υπάρχουν δύο (2) κενά εκπ/κών.
ΚΠΕ Σουφλίου
Η παιδαγωγική ομάδα πρέπει να έχει 6 εκπ/κούς, ο ένας εκ των οποίων είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας. Υπάρχει ένα (1) κενό εκπ/κού.
ΚΠΕ Φιλίππων
Η παιδαγωγική ομάδα πρέπει να έχει 5 εκπ/κούς, ο ένας εκ των οποίων είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας. Υπάρχουν δύο (2) κενά εκπ/κών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπ. απόφαση, τα ΚΠΕ λειτουργούν με ελάχιστο αριθμό εκπ/κών τους τρείς (3).

Ο Περιφ. Δ/ντής κ. Κεραμάρης υπέβαλε την εξής πρόταση:
Εφ’όσον από την παραπάνω κατάσταση των ΚΠΕ δεν προκύπτει θέμα επαρκούς λειτουργίας, εισηγούμαι να ανασταλεί η πλήρωση των κενουμένων θέσεων, έως ότου οριστικοποιηθούν οι τοποθετήσεις σε διδακτικά κενά στα Σχολεία και κατόπιν με βάση την εικόνα των κενών-πλεονασμάτων να επανέλθουμε για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνατην πρόταση του κ.Κεραμάρη.

Θέμα 8ο :

Για το παρόν θέμα η συζήτηση διενεργήθηκε με βάση το Ν.4403/16 άρθρο 39, περίπτωση 5, όπως παρακάτω:

5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 73 δύνανται
να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
του κλάδου Θεολόγων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπου-
δαστήρια Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργι-
κή απόφαση 29733/Ζ2Α.Σ.163 (Β1271/08-09-2006) και
κάθε φορά ισχύουν, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ισλαμικών
ή Μουσουλμανικών Σπουδών ή κατεύθυνσης Μουσουλ-
μανικών Σπουδών ανώτατης Θεολογικής Σχολής της
ημεδαπής ή πτυχίο Σχολών Θεολογίας της αλλοδαπής,
για το οποίο έχει χορηγηθεί ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας – Θράκης, καθώς και του ΕΣΜΙΘ.

Διευκρινίσεις:
α) Εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ73 είναι οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ που διδάσκουν στα μειονοτικά Δημ. Σχολεία.

β) Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. σημαίνει Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Υπάρχει μία (1) κενή θέση στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής. Υπέβαλαν αιτήσεις δύο υποψήφιοι ΠΕ73. Το ΑΠΥΣΠΕσε συνεδρίασή του αποδέσμευσε τους δύο εκπ/κούς για μετάταξη και αφού μελέτησε τους φακέλους τους, αποφάσισε να προτείνει τον εκπ/κό ΠΕ73 Οσμάν Χαμζά του 3ου Μειονοτικού Δ. Σχ. Κομοτηνής για να καταλάβει την παραπάνω θέση. Ακολουθώντας την άποψη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, το ΑΠΥΣΔΕ ομόφωναεισηγήθηκε θετικά ως προς τη μετάταξη του παραπάνω εκπ/κού. Θετική για τον ανωτέρω είναι και η γνώμη του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 29

Συνεδρίασε στις 29-09-2016 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ. Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη:


Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Κων/νίδου Ξανθή, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ11 - με έδρα τον Έβρο( στη θέση του κωλυομένου Τζάστα Γεωργίου, Προϊστ. Τμ. Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως)
3.
Κιουλάνης Σπυρίδων, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας - μέλος
4.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως - μέλος

Απουσίασε ο συν. Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, όπως επίσης και ο αναπλ. αιρετός συν. Αθανασιάδης Γιάννης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

Διατύπωση πρότασης, επί των αιτήσεων αποσπάσεως εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως στη θέση του Συντονιστού Εκπ/σεως Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδ. έτος 2016-17

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Για το παρόν θέμα η συζήτηση διενεργήθηκε με βάση την εγκύκλιο 157914/Ε1/26-09-2016 με την οποία κλήθηκαν εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπασή τους σε θέση Συντονιστού Εκπ/σεως Προσφύγων (ΣΕΠ). Στην Περφέρειά μας τα κέντρα φιλοξενίας είναι δύο (2): Στο Περιγιάλι Καβάλας και στη Δράμα ( Βιομηχανική περιοχή). Το ΑΠΥΣΔΕ καταρτίζει πίνακα αιτήσεων για τους εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως, ενώ το ΑΠΥΣΠΕ για τους εκπ/κούς της Α/θμιας. Στην εγκύκλιο περιγράφονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι ως εξής:

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
β) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν ένα από τα παραπάνω προσόντα, η οποία όμως θα εξεταστεί με την προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των θέσεων ΣΕΠ στην παρ. 7 της αριθμ.152360/ΓΔ4/19-09-2016 Κ.Υ.Α.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα ανωτέρω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

Κατά τα ανωτέρω το ΑΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπ’όψιν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπ/κών συνέταξε ομόφωνα τους παρακάτω αξιολογικούς πίνακες, ανά κέντρο φιλοξενίας:

ΔΡΑΜΑ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΟΝ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
1.
ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
_
3
2.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΔΡΑΜΑ
14 μήνες εθ. προσφοράς σε δομές προσφύγων
1
3.
ΦΙΛΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΔΡΑΜΑ
06 μήνες εθ. προσφοράς σε δομές προσφύγων
2

ΚΑΒΑΛΑ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΟΝ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
1.
ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
_
3
2.
ΝΤΟΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ17.02
ΚΑΒΑΛΑ
_
2
3.
ΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ05
ΠΡΕΒΕΖΑ
Μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική εκπ/ση
1


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς


ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ κινητό: 6937032925και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail:sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !