Κοινωνικός τουρισμός ΟΑΕΔ Σε ποια νησιά κάνουν οι δικαιούχοι διπλάσιες διακοπές

🕔06/06/2016 20:56

Συμπληρωματική πρόσκληση για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού έτους 2015-16

Η ∆ιοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆ υναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων τω ν νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω , που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα « Επιδότηση ∆ιακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικ ογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-20 16 » που ήδη υλοποιείται βάσει της υπ ́ αριθμ.

6/2015 ∆ημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 08.06.2016 και γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες , αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕ∆ ( www.oaed.gr ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 ( ημερομηνία λήξης 30.11.2016). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@ oaed.gr

Με το συμπληρωματικό πρόγραμμα αυξάνονται τόσο τα π οσά επιδότησης των δικαιούχων που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω όσο και η διάρκεια των επιδοτούμενων διανυκτερεύσεων, οι οποίες πλέον μπορούν να είναι έως 10, ενώ καταργούνται τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.∆. www.oaed.gr

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !