ΚΥΣΕΕΠ: Να λυθεί το θέμα της Ελληνομάθειας μελών ΕΕΠ με μια γενναία απόφαση του ΑΣΕΠ

🕔15/10/2016 01:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ενημέρωση από τους: Βασίλη Βούγια & Δημήτρη Παπαευθυμίου, Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Όταν καταλάβαμε πως, για πρώτη φορά στα χρονικά, η φετινή Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ζητούσε να προσκομίσουν απολυτήριο για να αποδείξουν την ελληνομάθειά τους πολλοί επί σειρά ετών εργαζόμενοι σε δομές Ε.Α.Ε. συνάδελφοί μας, κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. εξωτερικού και οι οποίοι δεν το είχαν πάρει είδηση, αφενός μεν λόγω κεκτημένης ταχύτητας, αφετέρου δε, λόγω μη ειδοποίησής τους για την ύπαρξη του νεωτερισμού αυτού, σε αντίθεση με άλλους τέτοιους(π.χ. μεταπτυχιακά) για τους οποίους ενημερώθηκαν ενδελεχώς, αμέσως ενημερώσαμε τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας για την πολύ πιθανή απόρριψη, αυτών των ατυχών συναδέλφων, από τους Προσωρινούς Πίνακες των Π.Δ.Ε., λόγω μη προσκόμισης εμπροθέσμως του απολυτηρίου Λυκείου. Προς τιμήν του, το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρίθηκε με γενναιότητα στο ζήτημα αυτό, καλώντας τις Π.Δ.Ε. να δεχθούν τα απολυτήρια των συναδέλφων με τα οποία προσπαθούσαν να αποδείξουν πως δεν είναι ελέφαντες και να μην τους αποκλείσουν από τους Προσωρινούς Πίνακες. Οι Π.Δ.Ε. κοιτώντας το δάσος και όχι το δέντρο το έπραξαν, πλην Λακεδαιμονίων… Μία Π.Δ.Ε δεν το έπραξε, παρά την προσπάθεια του Υπουργείου να δώσει λύση έστω και την ύστατη στιγμή, καλώντας την συγκεκριμένη Π.Δ.Ε. να ζητήσει αυτεπαγγέλτως τα απολυτήρια Λυκείου από τους συναδέλφους…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !