Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.3.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

🕔03/03/2016 16:15

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Κριτικὴ θεώρησις τῆς πορείας τοῦ Οἰκουμενικου Διαλόγου. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

➢ Σοβαραὶ ἐπιφυλάξεις διὰ τὰ κείμενα τῆς Μ.

Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
➢ Συμφωνία ἢ ἀσυμφωνία μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ ΠΣΕ; Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, .
➢ «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται». Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη (†).
➢ Σοβαροὶ λόγοι ἐπιβάλλουν τὴν ἀναστολὴν τῆς Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ κ. Δημητρίου Μερτζεμέκη, Νομικοῦ – Οἰκονομολόγου.
➢ Ἁγιορειτῶν Πατέρων Ἔνστασις κατὰ τοῦ Συμφώνου Ἐλευθέρας Συμβιώσεως.
➢ Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ Μ. Σύνοδος.
➢ Ἐπανοικοδόμησις τοῦ Ἁγ. Νικολάου ὡς Ἀμερικανικοῦ Πανθέου; Τοῦ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκη.
➢ Εὐλογημένη ἡ πολιτική Συμμαχία τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν λαῶν. Κατὰ τῶν Στυλιανοῦ Ράμφου κακοφωνιῶν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος.
➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
➢ Ἡ Ὀρθοδοξία ἀντιφάρμακον τῆς βίας. Τοῦ κ. Θρασυβούλου Κετσέα, ἰατροῦ.
➢ Ἡ ἄθεος Παιδεία προωθεῖται διὰ τοῦ θρησκειολογικοῦ συγκρητισμοῦ. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Αἱ πλάναι - αἱρέσεις τοῦ Μακρακισμοῦ. Τοῦ κ. Δημητρίου Κτενᾶ.
➢ Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς κατὰ τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.
➢ Ποῖος ὠφελήθη τελικῶς ἀπὸ τὴν συνάντησιν Πάπα καὶ Πατριάρχου Μόσχας;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !