Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 5.8.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

🕔04/08/2016 16:37

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Πολιτικὴ ὑποτελείας μὲ εὐρωπαϊκὸν ἔνδυμα. Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας - Πολιτείας ὁδηγεῖ εἰς τήν «Κοσσοβοποίησιν» τῆς Θράκης. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
➢ «Ἀλήθεια δὲν ξέρετε κ. Ὑπουργὲ τί φταίει»; Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
➢ Ὁ θεολογικὸς διάλογος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ μὲ τὸ Ἰσλάμ. Εἰσήγησις τοῦ κ. Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπ. εἰς τό Ἀντιαιρετικόν Σεμινάριον τῆς Ἱ. Μ. Γλυφάδας, Ε.Β.Β. & Β., τήν 30ήν Μαΐου 2016.
➢ Προσπάθειαι τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως στηριχθῆ... ἐπὶ τῆς Ὀρθοδοξίας! Τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Μουρατίδου.
➢ «Δὲν εἴμαστε στὴ φάση τοῦ relocation». Εἰσβολὴ λαθρομεταναστῶν (Ἑλλάδα - Γερμανία). Γράφει ὁ Δρ. Χρῆστος Ταγαράκης.
➢ Ἡ προσωποποίησις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Τοῦ κ. Γ. Παναγιώτου.
➢ Μεταρρύθμισις ἢ ἀπορρύθμισις τῆς ἐκπαιδεύσεως; Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.
➢ Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος ἢ τῆς στρατηγικῆς τῆς Ἐκκλησίας;
➢ Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.
➢ Ἡ εὐθανασία ὑπὸ τὸ φῶς τῆς λογικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Τοῦ κ. Παύλου Παλούκα.
➢ Πρὸς Ἱεραρχίαν Κρήτης: «Ὑπηκούσατε εἰς τὸν Κύριον καὶ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον».
➢ Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
➢ Κοσμήτωρ Θεολογίας: «ἡ οἰκουμενικὴ ἰδέα ἦταν μία ἑνωμένη ἐκκλησία… οἰκοδομή μιᾶς παγκόσμιας κοινότητας».
➢ Πολιτικὸν συμφέρον ἥνωσε Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας.
➢ Τρεῖς Πάπαι ὑποστηρίζουν τήν Οὐνίαν εἰς Ἀθήνας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !