ΚΑΒΑΛΑ: «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

🕔11/10/2016 17:05
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-10,τ.Α΄), 2. τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-07-04,τ.Α΄), 3. τις διατάξεις του άρθρου 16, περίπτωση Γ΄ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ.Α΄), 4. την υπ. αριθμ. Δ2/35557/09-04-03 (ΦΕΚ 465/17-04-03,τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», 5. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/01-08-08,τ.Α΄), 6. τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-05,τ.Α΄), 7. τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-03,τ.Α΄), 8. την υπ. αριθμ. 157900/Ε2/26-09-2016 Υπουργική Απόφαση με την οποία προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 9. τις προτάσεις του ΠΥΣΔΕ Καβάλας όπως διατυπώθηκαν στην πράξη του με αριθμό 22/27-09-2016, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τ ο π ο θ ε τ ο ύ μ ε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς, που προσελήφθησαν με την 157900/Ε2/26-09- 2016 Υπουργική Απόφαση, ως προσωρινούς αναπληρωτές καθηγητές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016 – 2017, ως ακολούθως: 1. τη Γκαλίτση Αγλαία,…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !