Κατώτατο μισθό χωρίς επιδόματα και τριετίες απαιτούν οι δανειστές!

🕔26/10/2016 02:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Με δύο , που έχουν ψηφιστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι δανειστές απαιτούν κατώτατο μισθό – «ρήτρα Βουλγαρίας» – χωρίς τριετίες και επιδόματα, όπως αποκαλύπτει ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Ειδικότερα, όπως αναλύει ο κ. Μητρόπουλος, Ι. Με το β’ Μνημόνιο (ν. 4046/2012 σελ. 713) είχε προβλεφθεί η σύγκλιση του Ελληνικού κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των χωρών της Κεντρικής και ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης («ρήτρα Βουλγαρίας»). Εκεί, μεταξύ των άλλων, αναφερόταν ότι, «τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη)» και παρακάτω ότι, «αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους». Σε υλοποίηση της ανωτέρω δευτερομνημονιακής διάταξης, ο ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612) μείωσε τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα σε 586,8 € για τους εργατοϋπαλλήλους άνω των 25 ετών και σε 510,95 € για τους κάτω των 25 ετών. ΙΙ. Με την ίδια διάταξη, που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, καταργήθηκαν οι τριετίες και όλες οι προσαυξήσεις. Η συγκεκριμένη…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !