Καθορισμός Τομέων ανά ΕΠΑ.Λ. - τροποποιήσεις

🕔11/08/2016 10:20

Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4/26-7-2016 (Ανακοινοποίηση 29-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) Μετά από διορθώσεις και τροποποιήσεις

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι που θα λειτουργήσουν ανά από το σχ. έτος 2016-17, και της τροποποίησης και συμπλήρωσής της με την υπ΄ αριθμ. Φ20/120403/Δ4/21-07-2016 όμοιά της, η οποία αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας αποστέλλουμε σχετική εγκύκλιο στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των Τομέων που θα λειτουργήσουν σε κάθε . όπως αναφέρονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !