Καθορισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης Γ' Δ' ΕΠΑΛ 2016-2017 (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ).

🕔03/10/2016 16:39
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3143 και ημ/νία δημοσίευσης 30-09-2016 της με αριθμ. Φ6/160716/Δ4/30-9-2016 Απόφασης του Υπουργού , Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017»(ΦΕΚ 3143/τ.Β’/30-9-2016). Εσωτερική Διανομή: Γρ. Υπουργού Γρ. Γενικού Γραμματέα Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσ/μού Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δ/νση Σπουδών Προγραμ. κ Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης –Τμήματα Α΄ & Β΄ Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !