Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ στο Τμήμα Θεολογίας / "Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών" του Α.Π.Θ.

🕔13/07/2016 01:44
Θεολογικός Σύνδεσμος Λάρισας
Η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της αρ. 18/30-06-2016, αποφάσισε την προκήρυξη στην «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ1/192329/B3 (φεκ 3185/16-12-2013, τ. Β’) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων) και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

* Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ενυπόγραφα, έντυπα ή ηλεκτρονικά) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
2. προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής από 01 έως 12 Δεκεμβρίου 2016, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα, η βιβλιογραφική ύλη των οποίων είναι η εξής:

1. Ισλαμική ιστορία και βασικές αρχές του Ισλάμ Εγχειρίδιο: Μακρής Γεράσιμος (2014) Ισλάμ. Πεποιθήσεις και Πρακτικές. Αθήνα, εκδ. Πατάκη.

2. Διαθρησκειακός διάλογοςΕγχειρίδιο: Ζιάκας Γρηγόριος (2010) Διαθρησκειακοί Διάλογοι. τόμος Α’, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πουρναράς.

3. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της ΘρησκείαςΕγχειρίδιο: Grace Davie (2010) Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Αθήνα, εκδ. Κριτική. (επιμ. στην ελληνική γλώσσα: Νίκη Παπαγεωργίου, μετρφ. Νίκη Παπαγεωργίου & Ευαγγελία Λίλιου).

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !