Καταστατικό τράπεζας αίματος Ε.Λ.Μ.Ε. Βοιωτίας

🕔22/06/2016 16:18
enotikiviotias

1)Ίδρυση Τράπεζας Αίματος (ΤΑ) .
2)Στοιχεία διαχειριστών ΤΑ.
Χρήστος Δαμιανίδης, οδός Φειδιππίδου αρ. 46,ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 6938329189/6955344199 (Σχολεία ή δημότες που ανήκουν στους Δήμους: Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας/Λεβαδέων/Ορχομενού).

Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κωνσταντίνος Χαρέμης, οδός Ιολάου 7 ΘΗΒΑ, 6978339044 (Σχολεία ή δημότες που ανήκουν στους Δήμους: Αλιάρτου-Θεσπιέων/Θηβαίων/Τανάγρας). Συνεργαζόμενο Νοσοκομείων : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η Αγία Σοφία».
Στόχος-σκοπός σύστασης ΤΑ Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
ί) Εξυπηρέτηση των αιμοδοτών και συγγενών Α΄ βαθμού της Ένωσης.
ίi) Εξυπηρέτηση των μελών της Ένωσης.
ίίi) Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε αίμα των μελών της Ένωσης (π.χ. ατύχημα, θεομηνία).
ίv) Ανάπτυξη της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.
4) Ποιοι δικαιούνται να παίρνουν αίμα από την ΤΑ της Ένωσης.
ί) Αιμοδότες του συλλόγου και οι συγγενείς Α΄ βαθμού.
ίί) 'Όλα τα μέλη της ΕΛΜΕ Βοιωτίας , ανεξάρτητα αν έχουν δώσει αίμα ή όχι.
ίίi) Άτομα τα οποία χρειάζονται άμεσα αιμοδότηση και μόνο κατόπιν απόφασης του ΔΣ της Ένωσης.
5) Πόση ποσότητα αίματος δικαιούται να πάρει ένα ενδιαφερόμενο μέλος της ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
ί) Ορίζεται ως ανώτερο όριο φιαλών χορήγησης :
ØΓια τους αιμοδότες και τους Α΄ βαθμού συγγενείς τους την ποσότητα που έχουν δώσει.Επίσης μέχρι πέντε (5) επιπλέον φιάλες, αν επιτρέπει το κατώτερο όριο αποθέματος.
ØΓια τους αιμοδότες, την ποσότητα φιαλών που έχουν δώσει ανά έτος μείον μία (ελάχιστη ποσότητα φιαλών μία), για να τις διαχειριστούν όπως αυτοί θέλουν.
ØΓια τα μέλη της Ένωσης μη αιμοδότη, συνολικό ανώτατο όριο δύο (2) φιάλες ανά μέλος ανά έτος με υποχρεωτική επιστροφή.
ØΓια τα μη μέλη της Ένωσης και μόνο με την απόφαση του ΔΣ δύο (2) φιάλες, αν επιτρέπει το κατώτερο όριο αποθέματος.
ίί) Ορίζεται κατώτερο όριο αποθέματος αίματος οι 20 φιάλες.
iii) Κάθε φιάλη η οποία χορηγείται σε μη αιμοδότη του συλλόγου θεωρείται δανεική.Οι φιάλες οι οποίες χορηγούνται σε μη αιμοδότες θα πρέπει να αντικαθιστούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον ωφελημένο.Σε περίπτωση μη έγκαιρης αντικατάστασης αυτών δεν θα γίνει ξανά χορήγηση αίματος στο μέλλον.
6) Ένας αιμοδότης μέλος της ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ δικαιούται να παίρνει αίμα μέχρις ότου να χρησιμοποιήσει την ποσότητα του αίματος που έδωσε και δεν χρησιμοποίησε.
7) Αίμα μπορεί να δώσει στη ΤΑ όποιος θελήσει άσχετα με το αν ανήκει ή όχι στην ΕΛΜΕ Βοιωτίας, χωρίς όμως να έχει οποιαδήποτε απαίτηση επί αυτού παρά μόνο στη περίπτωση την οποία θελήσει να είναι τακτικός αιμοδότης της ΤΑ.Στην τελευταία περίπτωση το ΔΣ της Ένωσης αποφασίζει επί αυτού και των δικαιωμάτων που αυτός θα έχει.Επίσης μέλος της Ένωσης το οποίο μπορεί να φέρνει άτομα εκτός Ένωσης να δίνουν αίμα για λογαριασμό του μπορούν να θεωρηθούν αιμοδότες της ΤΑ.
8) Ενέργειες διάθεσης αίματος.
α) Ο διαχειριστής της ΤΑ περιοχής Λιβαδειάς ενημερώνει το ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, με FAX ή email ή τηλεφωνικά για την διάθεση του απαιτούμενου αίματος στον ασθενή, κατόπιν έγγραφης αίτησής του.
β) Ο διαχειριστής της ΤΑ περιοχής Θήβας ενημερώνει το ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Η Αγία Σοφία», με FAX ή email ή τηλεφωνικά για την διάθεση του απαιτούμενου αίματος στον ασθενή, κατόπιν έγγραφης αίτησής του.
9) Οι διαχειριστές της ΤΑ κρατούν ενήμερα αρχεία τόσο για τους αιμοδότες της ΤΑ, όσο και για τις παροχές φιαλών.Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας καθώς και για την ενημέρωση των συναδέλφων.Προτείνουν ενέργειες προώθησης της αιμοδοσίας στο ΔΣ της Ένωσης.Μπορούν να σχηματίσουν Ομάδα Εργασίας με σκοπό την διάδοση της αιμοδοσίας μεταξύ των συναδέλφων της ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
10) Οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, είναι υπεύθυνο το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για την αξιολόγηση της και εξεύρεση σχετικής λύσης.

Για να κατεβάσετε την αίτηση για αίμα πατήστε ΕΔΩ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !