Καταργήθηκαν οι θέσεις Γραμματέων ΑΕΙ

🕔28/09/2016 09:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 4405/2016 από τις 13-7-2016 έληξε η θητεία των γραμματέων στα Α.Ε.Ι. που υπηρετούσαν με αποφάσεις στις εν λόγω θέσεις. Επισημαίνεται ότι η διάταξη καταλαμβάνει και όσους υπηρετούσαν στην καταργηθείσα, ήδη από το έτος 2011, θέση του Προϊσταμένου Γραμματείας. Παράλληλα, έπαψε η δυνατότητα της ανάθεσης των καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης του Ιδρύματος και κατά συνέπεια οι εκδοθείσες, σε εφαρμογή της καταργηθείσης διάταξης, πράξεις ανάθεσης καθηκόντων ανακλήθηκαν , ενώ είναι προφανές ότι δεν μπορούν να εκδοθούν νέες. Τέλος με δεδομένο ότι η θέση του Γραμματέα δεν καταργείται με το νόμο 4405/2016 , όσα από τα Ιδρύματα επιθυμούν δίνεται η δυνατότητα να προβούν στην προκήρυξη της θέσης
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !