Κατανομή του ωρολόγιου προγράμματος σε δίωρες ή τρίωρες διδασκαλίες

🕔07/01/2016 17:35

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Χριστίνα Παπαγγελή

Περίληψη: Μια απλή στη σύλληψη (και στην εφαρμογή, αν διερευνηθεί με προσοχή) μεταρρύθμιση- κλειδί, που θα λύσει πολλές από τις κακοδαιμονίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι η διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος με βάση τη συνεχή -επί τρίωρο ή δίωρο- διδασκαλία κάθε αντικειμένου.

Μια προσεκτική εξέταση ή προσαρμογή του συστήματος αυτού στις ανάγκες του ελληνικού σχολείου θα το απαλλάξει από τις κακοδαιμονίες της μετωπικής, ωριαίας διδασκαλίας. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη στην Φινλανδία με εξαιρετική απόδοση.

Abstract: A simple metarrythmisi- key, which will solve many of the malaise of the educational process is the formulation of the curriculum based on continuous intercompany three hour or dioro- teaching each subject. A careful examination or adaptation of this system to the needs of Greek school will relieve the misfortune of frontal , hourly teaching. It is a system that is already applied in Finland with excellent performance.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !