Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ – ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το 16-17

🕔03/03/2016 15:53

Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ – ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το 16-17

Ο πίνακας σε μορφή xls

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !