«Κατανομή σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Καβάλας σε Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων»

🕔29/09/2016 16:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο Περιφερειακός Διευθυντής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΄Εχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 /τ.Β’/ 16-10-2002), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ. αριθ. Φ.350.2/ 10/ 58898/Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης-Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων» 3. Την υπ’ αριθ. Φ.354.11/148/150568/Ε3/15-09-2016 Υ.Α. με θέμα «Προσωρινή ανάθεση περιφερειών σε Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 4. Την υπ’ αριθ. Φ.1.3/7278/22-09-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε., της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης Αποφασίζουμε τηνκατανομή σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Καβάλας στους Σχ. Συμβούλους Φιλολόγων ως εξής: 1. Άννα Αγγελοπούλου, Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων με έδρα την Ξάνθη 1. 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης 2. 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης 3. ΓΕ.Λ. Χρυσούπολης 4. ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης 5. Γυμνάσιο Κεραμωτής 6. Γυμνάσιο Λιμένα - Θάσου 7. ΓΕ.Λ. Λιμένα - Θάσου 8. Γυμνάσιο Πρίνου - Θάσου 9. Γυμνάσιο Λιμεναρίων - Θάσου 10. ΓΕ.Λ. Λιμεναρίων - Θάσου 11. 3ο Γυμνάσιο Καβάλας 12. 4ο Γυμνάσιο Καβάλας 13. 6ο Γυμνάσιο Καβάλας 14. 1ο ΓΕ.Λ. Καβάλας 15. …
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !