Κατανομή ενεντήντα τριών (93) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και τριάντα τεσσάρων (34) Δοκίμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώμα

🕔03/10/2016 18:21
EduNea.gr

Κατανομή ενεντήντα τριών (93) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και τριάντα τεσσάρων (34) Δοκίμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώμα

1

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !