Κατανεμήθηκαν 25 εκ ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

🕔23/08/2016 16:03
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
To ποσό των 25.000.000,00 € κατανεμήθηκε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή πραγματοποιήθηκε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Α υτοτελείς Πόροι των Δήμων». Αυτή ήταν η Γ κατανομή. Το έγγραφο
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !