Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio

🕔28/11/2016 09:41
Καστοριάς

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio».
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 188168/Δ2/30-9-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 44/03-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio», που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) να τηρηθεί η δεοντολογία σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών
β) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της διδακτικής επίσκεψης και ελέγχουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων δράσεων
γ) να μην προκύπτει κόστος συμμετοχής για τους μαθητές πλέον του κόστους μετακίνησης
δ) να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !