Καμία από τις εκατοντάδες ενστάσεις που κατέθεσαν οι φοιτητές που “κόπηκαν” στη πρώτη φάση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών δεν εξετάστηκε ακόμη, ούτε η κατ εξαίρεση αιτήσεις.

🕔11/11/2016 09:13
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Καμία από τις εκατοντάδες ενστάσεις που κατέθεσαν οι φοιτητές που “κόπηκαν” στη πρώτη φάση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών δεν εξετάστηκε ακόμη. Κι αυτό διότι η αρμόδια Επιτροπή επί των ενστάσεων δεν έχει συνεδριάσει ακόμη. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεσης ενστάσεων έληξε την περασμένη Παρασκευή 4 Νοεμβρίου. Όσον αφορά τις 1.600 αιτήσεις φοιτητών για κατ εξαίρεση μετεγγραφή φαίνεται ότι θα καθυστερήσει η εξέτασή τους. Κι αυτό διότι μέχρι σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί η αρμόδια πενταμελής Επιτροπή, η οποία θεσμικά το υπουργείο θα ορίσει : α) Έναν εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) , ως Πρόεδρος. β) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, ο ως μέλος. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. ως μέλος. δ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος. Κριτήρια δεν υπάρχουν, αλλά η βασική προυπόθεση που θέτει το υπουργείο είναι ότι τα κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση για την κανονικές μεετεγγραφές δεν συνιστούν λόγο κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών του υπουργείου Παιδείας θα ικανοποιήσει αιτήματα φοιτητών εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο πλήρης…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !