Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν. 4415/2016

🕔10/10/2016 16:58
Μαγνησίας

Βόλος 10-10-2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων της με αριθ. πρωτ. 163629/ΓΔ4/4-10-2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159), ανακοινώνεται ότι προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων Μαγνησίας

καλούνται

Οι εκπαιδευτικοί της Μαγνησίας που επιθυμούν και διαθέτουν τα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159), για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), σε Τμήματα Ένταξης και σε προγράμματα Παράλληλης Στήριξης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

μέχρι και Πέμπτη 13-10-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι παραπάνω αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (κτίριο Μουρτζούκου Χείρωνος & Επτά Πλατανίων Βόλος, 6ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.mag.sch.gr ή με fax στο 24210-50364. Στην περίπτωση όμως ηλεκτρονικής υποβολής ή υποβολής με fax οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούν στο πρωτόκολλο του ΠΥΣΔΕ (τηλ 24210-47386) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη και να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Στην αίτηση επισυνάπτονται:

α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα. Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η μετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας), καθώς και σχετική ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, βεβαίωση σπουδών τέκνων, λόγοι υγείας, κλπ.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !