ΥΠΠΕΘ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ του Προγράμματος Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου

🕔23/09/2016 16:39

Αθήνα, 23-09-2016
Αρ. Πρωτ. 156044/Δ2
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωστοποιούμε ότι στο Β΄ 2920/13-09-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ.

πρωτ. 143575/Δ2/07-09-2016 Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Δείτε το έγγραφο:
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !