ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ κλπ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

🕔19/09/2016 13:43
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Γενικά Το εργασίας (ανά εβδομάδα) των εκπαιδευτικών μπορεί να χωρισθεί σε δύο μέρη : στις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (ωράριο διδασκαλίας) και στη παραμονή στο σχολείο για την ολοκλήρωση έργου που τους έχει ανατεθεί από τα διοικητικά όργανα του σχολείου Α. Παραμονή στο σχολείο Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας σε όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι συνάρτηση του προγράμματος διδασκαλίας γι αυτό και ο νομοθέτης έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να ρυθμίζεται ρητά το σχετικό θέμα. Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 1566/1985 άρθρο 13 παρ. 8 που ισχύει και για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρ. 20 του ίδιου νόμου, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι πάνω από έξι ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα. Α.1 Εκπαιδευτικοί με διοικητικά καθήκοντα Για τους εκπαιδευτικούς με διοικητικά καθήκοντα η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαφώς τα καθήκοντά τους άρα αυτοί παραμένουν στο σχολείο καθημερινά για έξι ώρες και συνολικά 30 ώρες την εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων των ΣΕΚ γνωρίζουν τα καθήκοντα τους και αποτελούν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του σχολείου. Α.2 Εκπαιδευτικοί χωρίς διοικητικά καθήκοντα Η υποχρέωση των…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !