Υπόχρεοι εκπαιδευτικοί προς υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για επιπλέον εισοδήματα.

🕔17/02/2016 20:18

Υπόχρεοι εκπαιδευτικοί προς υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για επιπλέον εισοδήματα.

Υπόχρεοι προς υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1256/1982, είναι οι εκπαιδευτικοί:

- που τυχόν κατέχουν παράλληλα και άλλη θέση στο Δημόσιο τομέα.

-που λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές, από οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα.

Στη δήλωση θα συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν και αφορούν το Β εξάμηνο του 2015. Σε περίπτωση που εισπράχθηκαν αμοιβές το Β εξάμηνο του 2015 , οι οποίες αφορούν προγενέστερο χρονικό διάστημα, θα γίνεται ξεχωριστή δήλωση που θα αφορά το εξάμηνο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το έργο

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !