Υποβολή δικαιολογητικών από διοικητικούς υπαλλήλους, πρώην εκπαιδευτικους, για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

🕔17/10/2016 10:32
Κιλκίς

Ύστερα από πλήθος ερωτημάτων και αιτημάτων από διοικητικούς υπαλλήλους, πρώην εκπαιδευτικούς,σχετικά με την αναγνώριση τίτλου ,πού είτε κατείχαν και δεν χρησιμοποίησαν για τον διορισμό και τη μετάταξή τους, είτε τον απέκτησαν αργότερα, ο οποίος ανταποκρίνεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από αυτόν στον οποίο κατατάχθηκαν -βάσει των διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ176 A) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απαντά σχετικά, με έγγραφο που υπογράφει ο Γ.Γ. Ιωάννης Παντής.

Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας pdf-icon

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !