ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή

🕔23/08/2016 01:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο» Σχετ.:85329/25-06-13 «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή». Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για αντίστοιχη περίπτωση, «εκπαιδευτικός που υπηρετεί μεν σε σχολική μονάδα κατέχων οργανική θέση, αλλά έχει κριθεί υπεράριθμος δεν μπορεί να επιλεγεί σε θέση υποδιευθυντή, καθώς αυτός διατιθέμενος σε άλλες σχολικές μονάδες προς συμπλήρωση ωραρίου του, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στα προπεριγραφόμενα καθήκοντα της ως άνω θέσης και μάλιστα επί τετραετία». Επίσης «πρέπει στο οικείο πρακτικό που συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων περί επιλογής υποψηφίων υποδιευθυντών καθώς και στη σχετική πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε που ακολουθεί να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του κα την εν γένει ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους». Επίσης επικαλούμενοι α) τις διατάξεις του Ν.3848/10 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄), άρθρο 11 περ. 5, άρθρο 15, άρθρο 18 παρ. 7, άρθρο 23 παρ. 1,2,3 και άρθρο 24 παρ. 14…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !