Υπουργείο Παιδείας: Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

🕔22/08/2016 01:33
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Στο άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΠΕΘ ''Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις'' που ψηφίστηκε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, συμπεριλήφθηκε για την επαγγελματική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 30 και 31 Αυγούστου. Η ρύθμιση: Άρθρο 34 Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης «1. Οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελµατικών Λυκείων µπορεί να συνενώνονται ή να µεταφέρονται από Επαγγελµατικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελµατικό Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε φορά σύµφωνα µε την περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων µεταφέρονται στο Επαγγελµατικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τοµείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη µεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τοµείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελµατικό Λύκειο µε τους συνενωµένους ή µεταφερόµενους τοµείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ια΄…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !