Υπουργείο Παιδείας: Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

🕔06/09/2016 15:12
06-09-16 Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Το Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και ανάδοχο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εξασφάλισαν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο για την ενίσχυση, με τη μορφή υποτροφίας, μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους/ες ερευνητές/τριες να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !