Υπολογισµός λειτουργικών κενών και πλεονασµάτων, κατά κλάδο και ειδικότητα, του διδακτικού προσωπικού των σχολικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης, για το διδακτικό έτος 2016-2017

🕔07/09/2016 02:09
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Υπολογισµός λειτουργικών και πλεονασµάτων, κατά κλάδο και ειδικότητα, του διδακτικού προσωπικού των σχολικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης, για το διδακτικό έτος 2016-2017
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !