Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών

🕔08/07/2016 03:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Διευκρινίσεις: 1. Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.Η οργανική θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας (διαβάστε αναλυτικότερα παρακάτω τις επιλογές που έχει ένας υπεράριθμος) 2. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε καινούρια οργανική θέση και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι εκ­παιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.» (Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013) Για το λόγο αυτό, οι υπεραριθμίες και τα κενά δεν χαρακτηρίζονται κατά ειδικότητα, αλλά ως ΠΕ04. Δηλαδή αν υπάρχει οργανικά υπεράριθμος ΠΕ04 μπορεί να πάρει οργανικό κενό, ανεξάρτητα από το σε ποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στη σχολική μονάδα που δίνεται το οργανικό κενό (σύμφωνα πάντα βέβαια με τη σειρά ρύθμισης-τοποθέτησης των υπεραρίθμων). Όμως, στους Οριστικούς Πίνακες οργανικών κενών, μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κλπ) ανάλογα…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !