ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ζητά από τους μαθητές να επιστρέψουν τα απολυτήρια Λυκείου για να αντικατασταθούν με νέα λόγω λάθους

🕔08/07/2016 15:49
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Όλα τα Λύκεια της χώρας, που έχουν εκδώσει Απολυτήριους τίτλους πριν τις 23 Ιουνίου , με εντολή του , θα πρέπει να ζητήσουν από τους μαθητές την επιστροφή των απολυτηρίων. Κι αυτό διότι στα εκδοθέντα απολυτήρια υπάρχει ένα λάθος: Στις «ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» είχε προστεθεί η λέξη “Κατεύθυνση”. Έτσι τα Λύκεια μετά τη νέα οδηγία του υπουργείου θα πρέπει να παραλάβουν από το my school τα νέα απολυτήρια που αναγράφουν: «ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» και έχουν στο κάτω μέρος με αστερίσκο τη φράση “* Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή Γ.Π.Ο.”. Μέχρι την έκδοση των νέων τίτλων σπουδών οι Διευθυντές των Λυκείων, θα πρέπει: - Να ζητήσουν την επιστροφή των απολυτηρίων και να μην επιδώσουν απολυτήρια σε όσους δεν τα έχουν παραλάβει - Να ακυρώσουν τα μη παραληφθέντα απολυτήρια ή να καταστρέψουν ενώπιον των αποφοίτων όσα επιστρέφονται. - Να ζητήσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κρατηθεί αντίγραφα των απολυτηρίων. - Να εκδώσουν καινούργιους απολυτήριους τίτλους με την παλιά ημερομηνία και τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !