ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οδηγίες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για κατανομή πιστώσεων και καταγραφή λειτουργικών κενών

🕔09/09/2016 09:59
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
& ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε ΣΜΕΑΕ-Τ.E.) Σε συνέχεια του με αριθ. 137201/ΓΔ5/25-08-2016 Εξ. Επείγον εγγράφου του κ. Γενικού Γραμματέα με θέμα «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 135933/Ε1 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες» και σχετικά με την παρ. υπ’ αριθ. 3 αυτού που ορίζει «3. Την Δευτέρα 05/09 έως τις 12.00 αποστέλλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα κενά -πλεονάσματα που θα προκύψουν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.» σας αναφέρουμε τα κάτωθι: Α. ΚΕΝA-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ σε ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ Παρακαλούμε όπως προβείτε στη συμπλήρωση των λειτουργικών κενών (αναγκών) και των πλεονασμάτων στα επισυναπτόμενα αρχεία excel για όλους τους κλάδους γενικής εκπ/σης της Α/θμιας (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32-ΠΕ18.41). Τα λειτουργικά κενά ή/και πλεονάσματα των εν λόγω κλάδων πρέπει να καταγραφούν ως εξής: Στον Πίνακα Ι καταγράφονται τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα σε εκπ/κούς πλήρους ωραρίου για τους κλάδους ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών. Ειδικότερα i.Για τον κλάδο ΠΕ70 α) στη στήλη («ΕΣΠΑ») «για Ενιαίου Τύπου Δ.Σ.» καταγράφονται τα κενά/πλεονάσματα, που υφίσταντα σε εκπ/κούς κλάδου ΠΕ70 στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία. Επισημαίνεται ότι για το σχ. έτος 2016-17 θα προσληφθούν αναπληρωτές εκπ/κοί με τη «νέα» πράξη Ε.Σ.Π.Α.: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» αποκλειστικά για…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !