ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Πρόσκληση σε σχολεία Β/θμιας στο πλαίσιο της Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

🕔07/10/2016 10:01
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας και Πελοποννήσου να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα πιλοτικό που αφορά την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους (5-7 λεπτών) με δημιουργούς και πρωταγωνιστές μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά για τις δηλώσεις συμμετοχής θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα μας (www.inedivim.gr). Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στο πλαίσο Πράξης: «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόραση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της Πράξης είναι η πιλοτική εφαρμογή διαδραστικής και βιωματικής εκπαιδευτικής τηλεόρασης, με την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην παραγωγή και τηλεοπτική μετάδοση από την εκπαιδευτική τηλεόραση διαδραστικού και βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού και φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση σύγχρονων και δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας με όχημα μορφές έκφρασης όπως ο κινηματογράφος, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Στην πιλοτική του εφαρμογή θα συμμετέχουν σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης από τέσσερεις Περιφέρειες με την παρακάτω ποσόστωση, η οποία έχει προσδιοριστεί στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης σύμφωνα με την κατανομή του προϋπολογισμού στις αντίστοιχες Περιφέρειες: Περιφέρεια Αττικής…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !