Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

🕔04/11/2016 13:41

04-11-16 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Ενόψει της δημοσίευσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 66 (παρ.

18) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζεται η διδακτέα και η εξεταζόμενη ύλη των μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε προς ενημέρωσή την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Τομέα για το σχ. έτος 2016-2017.

Οι οδηγίες

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !