Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ι.Π.

🕔01/08/2016 13:26
Ιόνιο Παν/μιο
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (160.000€). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων, Κ.Α.Ε. 9000-9300-9340,9349α, οικ. έτους 2016.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !