ΙΕΠ: Οριστικός πίκανας επιμορφωτών στα νέα ΠΣ για τα Θρησκευτικά

🕔09/11/2016 15:35

Έγκριση του Πρακτικού 3/07-11-2016 της Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης του υπό έγκριση Έργου της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, σχετικά με την οριστικοποίηση του Πίνακα κατάταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών στο πλαίσιο της υπ’ αρ.

πρωτ 7025/12.09.2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΜΟΞΛΔ-1Υ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !