ΙΕΠ: Ενημέρωση για τα «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17

🕔28/06/2016 09:27
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
- Κατά το σχολικό έτος 2016-17, στην Α ́ και Β ́ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, θα αξιοποιηθούν τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α ́ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β ́ τάξη. Τα εγχειρίδια αυτά, σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν ήδη αναρτημένα στη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ02 έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να τα αναζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, σε έντυπη μορφή θα βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία. - Τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια στηρίζονται στο πρόγραμμα σπουδών που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2319/τ.Β'/31.12.1999, εισήχθησαν στην επαγγελματική εκπαίδευση το 2000 και αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία μέχρι το 2005. - Σύμφωνα με το προαναφερθέν πρόγραμμα σπουδών, στα σχολικά εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά», η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας οργανώνεται με τρόπο ενιαίο και τα δύο γνωστικά αντικείμενα συνεξετάζονται σε όλη τη διδακτική διαδικασία. Όπως είναι γνωστό, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι στενά συνδεδεμένη με τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής ποικίλων κειμένων, σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. - Η συνδιδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας απαιτεί…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !