ΙΕΚ: Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για τις οφειλές των Δ.ΙΕΚ στους εκπαιδευτές

🕔24/06/2016 15:53
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το Σωματείο Επιστημόνων Εκπαιδευτικών ΙΕΚ απέστειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας την ακόλουθη καταγγελία σχετικά με τις οφειλές των δημοσίων ΙΕΚ προς τους εκπαιδευτές: Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην καταγγελία ότι οι 8000 περίπου εκπαιδευτές των 134 ΔΙΕΚ σε όλη τη χώρα, δεν πληρώνονται τα δεδουλευμένα τους κατά παράβαση της σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου της 1/1/2016 και μέχρι 16/3/2016, που συνυπογράφουν οι ως άνω εκπαιδευτές, με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την κα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ως συμβαλλόμενη της παραπάνω σύμβασης και αποδεχόμενη τους όρους αυτής. Μέσα στους όρους είναι και η εξόφληση όλων των δεδουλευμένων με την λήξη του εξαμήνου (16/3/2016). Επισημαίνουμε ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ και στο προηγούμενο εξάμηνο, με καθυστέρηση πληρωμής περίπου 6 μηνών. Τέλος το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εποπτεύεται από την ΓΓΔΒΜ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΥΠΑΙΘ, η δε παράληψη καθήκοντος από πλευράς της ΓΓΔΒΜ και του ΥΠΑΙΘ καθώς και κάθε άλλη παράνομη η πλημμελής ενέργεια από πλευράς των αρμοδίων, υπόκειτε στις διατάξεις του άρθρου 107 του ν 3528/2007 ΦΕΚ 26 τΑ (υπαλληλικός κώδικας) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν 4057 /2012 ΦΕΚ 54 τΑ. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !