Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός, πρόγραμμα εκπαίδευσης Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

🕔04/10/2016 22:42

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Y.A. για την Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, το συντονισμό και για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), καθώς και τα κριτήρια για τη διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.


Δείτε την Υ.Α. εδώ:
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !