Η προκήρυξη για την πρόσληψη των 51 στην ΕΡΤ – Η αίτηση ενδιαφέροντος

🕔30/09/2016 11:43

Σχεδόν φωτογραφική για τους απολυμένους του MEGA είναι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση 51 θέσεων από τη διοίκηση της ΕΡΤ, αφού η πλειονότητα των προσόντων που ζητούνται παραπέμπουν στις ειδικότητες και τα άτομα που αποχωρούν από το “μεγάλο” κανάλι...


Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr και αφορά τη σύναψη 51 (πενήντα μίας) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων της ΕΡΤ. Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2017.
Δείιτε την πρόσκληση εδώ: 79ik465th1e-lpsa
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία ή παραπάνω αιτήσεις, σύμφωνα με τα προσόντα του. Στην ίδια διεύθυνση, διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, την περιγραφή των αιτούμενων θέσεων, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των υποβληθεισομένων αιτήσεων.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !