Η Π.Ε.Φιλολόγων για τα θέματα στα Λατινικά 30/5

🕔30/05/2016 18:29

Τα προς μετάφραση κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες XX, XXV και XXIX του σχολικού εγχειριδίου, χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις.

Ο προβληματισμός μας, όμως, εστιάζεται στην εξέταση, παράλληλα, και ενός σύντομου λατινικού κειμένου, διασκευασμένου με βάση το λεξιλόγιο της διδακτέας ύλης.

Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις κινούνται στην παραδοσιακή πρακτική των τελευταίων ετών και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

Τέλος, η εξάντληση των προς εξέταση κειμένων οδηγεί αναπόφευκτα σε αποσπασματική επιλογή των θεμάτων και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του υπάρχοντος, παρωχημένου ήδη, σχολικού εγχειριδίου.

Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !