Η Κεντρική Επιτροπή για την Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο

🕔15/11/2016 02:07
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή ορίστηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, 2016-2017»(Κ.Ε.Π.Ε.Σ). Έργο της Επιτροπής είναι η συνολική εποπτεία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Α.Ε. στις εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίσης, στο έργο της περιλαμβάνονται οι οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ή μη λειτουργίας τμημάτων, η διαβίβαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέας Παιδείας στοιχείων, η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017» (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) ορίζεται ως μη αμειβόμενη. Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι εξής: 1.Μποφυλάτος Σταύρος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΥΠ.Π.Ε.Θ., Πρόεδρος. 2.Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Τομέας Παιδείας, Αναπληρωτής Πρόεδρος. 3. Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α ́-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !