Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

🕔10/08/2016 15:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2016 Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640) με «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» 8) Την αριθμ. 23/30-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 9) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» ως εξής: Η Ιταλική γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά. Το ανωτέρω ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β΄ 1640) υπουργική απόφαση. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 Ο Yπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !