Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν. 4415/2016

🕔09/09/2016 14:42

Εγκύκλιος με την οποία ερμηνεύονται τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης που περιέχεται στο ν. 4415/2016 εκδόθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας.

Στην περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών και την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και τη συμπλήρωση ωρών με τις εκτός ωρολογίου προγράμματος δραστηριότητες.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !