Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

🕔07/08/2016 01:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Απόφαση 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β/7-7-2016) του Υπουργείου Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και να εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του Ε.Ε.Π. με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου. Καταργείται η υπ’ αριθμ. 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927/Β/8-9-2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΕΚ B 2087 - 07.07.2016 Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.07.2016 Σελίδες 8 (22785 - 22792)
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !