"Η έννοια της καρδιάς στη Βίβλο και στο ευρύτερο πολιτισμικό της περιβάλλον". Διάλεξη του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο 15ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

🕔30/05/2016 10:46
Oμιλία του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου στο 15ο Βορειοελαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο:

"Αν θα ήθελε να συνοψίσει κανείς σε μία μόνο φράση τη σχέση ψυχικής και σωματικής υγείας, ασφαλώς δύσκολα θα εύρισκε καταλληλότερη από αυτήν που περιέχεται στο βιβλίο των Παροιμιών (14:30): Ο πράος άνθρωπος γιατρεύει την καρδιά·
μα η ευέξαπτη καρδιά σαράκι είναι στα κόκκαλα".

* Ολόκληρη η ομιλία - εναρκτήρια διάλεξη στο Καρδιολογικό Συνέδριο - εδώ:Μ. Κωνσταντίνου - Η έννοια της καρδιάς στη Βίβλο και στο ευρύτερο πολιτισμικό της περιβάλλον
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !