Η εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα της αναπηρίας

🕔07/03/2016 00:18
specialeducation

Ρηγοπούλου Τέρψη, Σχ.Σύμβουλος Π.Ε.

Γνωρίζουμε όλοι ότι τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται πολλές φορές αρνητικά και υφίστανται, παρά το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που επηρεάζει την αντιμετώπισή τους στο σχολικό περιβάλλον, είναι η στάση που έχουν σχηματίσει τα του γενικού σχολείου για τα άτομα και ειδικότερα τα παιδιά με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση. Μόνο μέσα από τη σωστή προετοιμασία, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχής, συνεργασίας και συνύπαρξης, στο πλαίσιο της ιδέας για τη δημιουργία ενός κοινού σχολείου για όλα τα παιδιά.Το «Σχολείο για Όλους», το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται κάθε μαθητή της γειτονιάς χωρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, αποτελεί την αφετηρία της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !