Η εγκύκλιος για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2017-2018

🕔03/11/2016 21:03
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147), των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και το άρθρο 5 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και των άρθρων 4, 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του ν. 3699/2008 (A΄ 199), το Υπουργείο , Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων στα ΕΠΑ.Λ.) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Επισημαίνεται ότι στις προτάσεις πρέπει να αναφέρεται εάν…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !