Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη στην επιστολή της Ε ΣΑΜΕΑ

🕔07/10/2016 02:15
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1452/6-10-2016 επιστολής σας προς τον Υπουργό Παιδείας, σχετικά με την πρόταξη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στις σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Η διάταξη που επικαλείστε στην επιστολή σας μέσω της οποίας αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, από την πρόσληψή τους σε ΚΕΔΔΥ ή σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης, σας γνωρίζουμε ότι αποτελεί δέσμευση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΥΑ 128005 /Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ Β 2217) και δεν αποτελεί νέα ρύθμιση που καθορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 116492/Ε2/14.07.2016 εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, όπως αφήνεται στην επιστολή να εννοηθεί. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ισχύουν τα κάτωθι : Α. Για τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Γενικής Αγωγής ισχύουν τα ακόλουθα : Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) και του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), ορίζεται ότι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προτάσσονται κατά σειρά : α) οι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !