Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ ΥΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Φ2/127065/Δ4/1.8.2016 (Β΄ 2434) ΥΑ ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας ΕΠΑΛ

🕔20/10/2016 02:29
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΥΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Φ2/127065/Δ4/1.8.2016 (Β΄ 2434) ΥΑ ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας ΕΠΑΛ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !